Rendez-vous 1 - versjon 2

Chapitre 5 À la boulangerie

Boulangerie

I kapittel 5 lærer du å handle på et bakeri. Du lærer å spørre om og svare på hvor noen/noe er.

Grammatikktemaer er:

  • verbet prendre
  • preposisjoner

Bagetten spiller en viktig rolle i franske måltider. Dette kan du lese om i Civilisation. Coin culturel-innslag i dette kapitlet er sangen " Le petit pain au chocolat ".

 

Cappelen Damm