Rendez-vous 1 - versjon 2

Mini-grammatikk

Adjektiv

 • Adjektiv, bøyning og plassering
 • Grunntall, 1-20
 • Grunntall, 20-100

Bestemmerord

 • Ubestemt artikkel
 • Bestemt artikkel
 • Sammentrekning ved artikkel + preposisjon
 • Eiendomsord
 • Delingsartikkel
 • Mengdeord + de/d'
 • Nektelse + de/d'

Preposisjoner

 • Preposisjoner
 • Preposisjoner ved geografisk sted

Pronomen

 • Eiendomsord
 • Personlige pronomen

Setningsoppbygning og ordstilling

 • Nektelse
 • Spørsmål/spørreord

Substantiv

 • Substantiv

Tidsuttrykk

 • Tidsuttrykk

Verb

 • ER-verbene, presens
 • IR-verbene, presens
 • RE-verbene, presens
 • AVOIR, bøyning
 • ÊTRE, bøyning
 • ALLER, bøyning
 • BOIRE, bøyning
 • PRENDRE, bøyning
 • FAIRE + DE, bøyning
 • Fremtid med ALLER + infinitiv
 • IL FAUT + infinitiv
 • Imperativ
 • Passé composé med AVOIR
 • Passé composé med nektelse
 • Passé composé med ÊTRE
 • Refleksive verb
Cappelen Damm