Rendez-vous 1 - versjon 2

Chapitre 3 Ma famille

Famille

Her lærer du å presentere familien din, med både nære og fjernere slektninger.

Grammatikktema i kapittel 3 er eiendomsord.

I Civilisation-teksten dreier det seg om familien i Frankrike. Coin culturel inneholder et bilde av familien til den kjente franske maleren Renoir.

Rettelse

Side 47, oppgave 8: Det skal stå s. 124, ikke s. 164.

Cappelen Damm