Rendez-vous 1 - versjon 2

Chapitre 8 Où se trouve le Louvre?

Paris metropolitan sign

Her lærer du hvordan du skal spørre om veien, og du lærer å forklare veien for andre. Du lærer også å kjøpe billetter.

Grammatikktemaene i kapittel 8 er:

  • presens av re-verb
  • imperativ
  • il faut + infinitiv
  • adjektivet (bøyning og plassering)

I Civilisation handler det om transportsystemet i Paris og ulike fremkomstmidler man kan velge. Verker av tre franske skulptører, Rodin, Degas og Claudel, presenteres i Coin culturel.

Cappelen Damm