Rendez-vous 1 - versjon 2

Chapitre 2 Mes amis

Amis

I kapittel 2 lærer du å presentere deg selv og andre, og for eksempel si hva dere liker - og ikke liker.

I dette kapitlet er det to grammatikktemaer:

  • presens av er-verbene
  • nektelse

I Civilisation får du lære mer om fem ulike franske regioner, dvs. landsdeler. Coin culturel handler om Monet og Cézanne, som er to berømte franske malere.

Ny regioninndeling i Frankrike fra 1.1.2016

Antall regioner i Frankrike er nå 18, hvorav 12 i Fastlands-Frankrike. Flere tidligere regioner er slått sammen, og disse har fått nye navn.

Cappelen Damm