Rendez-vous 1 - versjon 2

Chapitre 11 Vacances en Guadeloupe

Plage + palmiers

I dette kapitlet lærer du mer om å snakke om noe du har gjort. Du lærer også å snakke om ferieaktiviteter.

Grammatikktemaene i kapittel 11 er :

  • preposisjoner ved geografisk sted
  • passé composé med avoir (rep.) og être
  • passé composé med nektelse

I Civilisation får du lære mer om de oversjøiske landområdene som hører til Frankrike. Coin culturel inneholder sangen " Voyage, voyage " av gruppa Desireless.

Cappelen Damm