Rendez-vous 1 - versjon 2

Chapitre 12 Notre voyage à Nice

Nice vue toits

I kapittel 12 øver du videre på å snakke om hva du gjør, hva du har gjort og hva du skal gjøre.

Alle grammatikktemaene er repetisjon fra tidligere kapitler:

  • presens
  • passé composé
  • fremtid med aller
  • imperativ
  • artikler
  • adjektiv
  • eiendomsord
  • preposisjoner

I Civilisation får du en presentasjon av noen festivaler i Frankrike. Coin culturel inneholder tre dikt med naturen som felles tema.

Cappelen Damm